Cấu trúc tiếng hàn
Cấu trúc tiếng hàn

TẤT CẢ ngữ pháp tiếng hàn | [NEW-FULL]

[Ngữ pháp tiếng hàn sơ cấp 1. Trợ từ chủ ngữ -이/-가: Được gắn sau danh từ, đại từ để chỉ danh từ , đại từ đó là chủ ngữ trong câu. “-이” được gắn sau những đại từ, danh từ có patchim ở âm cuối “-가” được gắn sau […]