Từ 다 trong hán hàn

App từ điển hán hàn

Nghĩa của từ  다 trong hán hàn

Từ trong tiếng hàn hàn có nghĩa là ĐA

Mang nghĩa là nhiều , đa dạng.


Một số từ liên quan

양 : Đa dạng

회의에서 다양한 의견들이 나왔다

Trong cuộc họp có nhiều ý kiến đa dạng được đưa ra.

문화 : Đa văn hóa

국적 : Đa quốc tịch

다국적 기업

tập đoàn đa quốc gia 

: Đa cảm

 

Về Trần Hồi 163 bài viết.
Tôi tên Hồi là một lập trình viên đang học tập và làm việc tại Seoul Hàn Quốc. Mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của mình cho những bạn du học sinh mới sang Hàn. Và giao lưu học hỏi , kết bạn với những người cùng sở thích ( Đọc sách , viết blog , đi du lịch )..Thân !~.~
avatar
  Subscribe  
Thông báo về