Từ 덕 trong hán hàn

App từ điển hán hàn

Nghĩa của từ 덕 trong Hán – Hàn

Nghĩa của từ 덕 trong hán hàn là Đức.


Từ liên quan và ví dụ

: Công đức

덕:  Đạo đức

도덕을 수양하다

Tu dưỡng đạo đức

: Đức tính

덕성을 인정하다.

Cȏng nhận một đức tính

: Đức hạnh

덕행을 쌓다

Tu dưỡng đức hạnh

덕:  Vô đức , thất đức

 

 

 

 

Về Trần Hồi Có 158 Bài Viết
Tôi tên Hồi là một lập trình viên đang học tập và làm việc tại Seoul Hàn Quốc. Mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của mình cho những bạn du học sinh mới sang Hàn. Và giao lưu học hỏi , kết bạn với những người cùng sở thích ( Đọc sách , viết blog , đi du lịch )..Thân !~.~
avatar
  Subscribe  
Thông báo về