Từ 덕 trong hán hàn

App từ điển hán hàn

Nghĩa của từ 덕 trong Hán – Hàn

Nghĩa của từ 덕 trong hán hàn là Đức.


Từ liên quan và ví dụ

: Công đức

덕:  Đạo đức

도덕을 수양하다

Tu dưỡng đạo đức

: Đức tính

덕성을 인정하다.

Cȏng nhận một đức tính

: Đức hạnh

덕행을 쌓다

Tu dưỡng đức hạnh

덕:  Vô đức , thất đức

 

 

 

 

Về Trần Hồi 165 bài viết.
Mình tên Hồi. Mong các bạn tìm thấy những thông tin bổ ích từ blog của mình. Thân !~.~
avatar
  Subscribe  
Thông báo về