VIDEO TRƯỚC

NHẠC HÀN [MV] HONG JINYOUNG (홍진영) _ GOOD BYE (잘가라)
3:24

VIDEO Sau

1theK (원더케이) [MV] HONG JIN YOUNG(홍진영) _ Boogie Man(부기맨)
3:18
[MV] HONG JIN YOUNG(홍진영) _ Thumb Up(엄지 척)

엄지 엄지엄지 엄지
자상하고 다정다감해
보면 볼수록 알면 알수록 매력이 넘쳐요
엄지 엄지엄지 엄지
천생연분사랑이에요
그냥 좋아요 왠지 좋아요 엄지
평범하고 편안한 속이 깊은 이 남자 
사람 냄새가 풍겨서 좋아요
성실하고 진실한 믿음직한 내 남자
당신을 정말사랑

엄지 엄지엄지 엄지
자상하고 다정다감해
보면 볼수록 알면 알수록 매력이 넘쳐요

엄지 엄지엄지 엄지 척 
천생연분사랑이에요
그냥 좋아요 왠지 좋아요 엄지
오늘보다 내일약속하고 싶어요
희망이 있어서 좋아요
평생토록 나만을 지켜준다 말해요
당신을 영원사랑
엄지 엄지엄지 엄지 척 
자상하고 다정다감해
보면 볼수록 알면 알수록 매력이 넘쳐요
엄지 엄지엄지 엄지 척 
천생연분사랑이에요
그냥 좋아요 왠지 좋아요 엄지
엄지 엄지엄지 엄지
자상하고 다정다감해
보면 볼수록 알면 알수록 매력이 넘쳐요
엄지 엄지엄지 엄지
천생연분사랑이에요
그냥 좋아요 왠지 좋아요 엄지
사랑해요 내사랑
엄지
엄지

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
오늘 hôm nay

sound
사람 người (ᄉ...)

sound
약속 cuộc hẹn

sound
사랑 tình yêu

sound
희망 hi vọng

sound
평생 cuộc đời, bình sinh

sound
천생연분 thiên sinh duyên phận (duyên số do trời định)

남자 Đàn ông

sound
편안 Bình an

사랑해요 Anh yêu em

sound
영원 vĩnh viễn,bất tử ,trường tồn, vững bền

sound
내일 Ngày mai

sound
정말 thật sự, thực sự

sound
그냥 cứ, chỉ

sound
엄지 ngón trỏ

sound
ước mơ

sound

Để lại một bình luận