VIDEO TRƯỚC

NHẠC HÀN BLACKPINK - 붐바야
4:03

VIDEO Sau

NHẠC HÀN [MV] MOMOLAND(모모랜드) _ BAAM
3:32
[MV] MOMOLAND (모모랜드) _ BBoom BBoom (뿜뿜)

[Verse 1: Daisy, Yeonwoo, Ahin]
설레어 너와 나의 랑데뷰 (랑데뷰)
마음을 들었다 놨다 해 맘대루 (맘대루)
지금 내 눈엔 눈엔 눈엔 네 어깨 무릎 발 (Oh)
숨이 탁 막힐 것 같아 난 너만 보면

[Verse 2: Hyebin, NayunAhin]
Wow wow 정신을 또 놔 놔 네 매력에
난 난 놀라게 돼 또 (Hit it, hit it, hit it, ho!)
우우우, 무슨 말이 필요해 넌
숨이 콱 막힐 것 같아 넌

[Pre-Chorus 1: Taeha, Jane]
자꾸만 봐, 자꾸
이제 나만 보게 될 거야
너를 들었다 놓을 거야 넌
점점 더 fall in love

[Chorus: Nancy, JooE]
Give it to you, my 눈눈눈눈눈눈 눈빛
쏟아지는 my to-to-to-to-to-to-touch
하나뿐인 my lo-lo-lo-lo-love, my lover
머리부터 뿜뿜
내 발끝까지 뿜뿜 뿜뿜 어!


[Post-Chorus: All]
Just feel it, 뿜뿜
네 앞에서 난 뿜뿜
네게 줄게 뿜뿜 뿜뿜 어! (Yeah, 뿜뿜)

[Verse 3: Daisy, JooEBoth]
지금 보고 있는 게 꿈은 아닐 걸 wake up, wake up
땡땡이치고 날 만나게 될 걸 take off, take off
매력을 야 뿜어뿜어뿜어뿜어
보여줄게, pick up the phone, now or never, pick up, pick up

[Verse 4: Hyebin, NayunAhin]
Wow wow 정신없이 쿵 쿵 내 마음
뿜 뿜 사정없이 또 (Hit it, hit it, hit it, ho!)
우우우, 여기서 뭘 어떻게
넌 낮이나 밤이나 빛이나 미쳤나봐

[Pre-Chorus 2: Jane, Taeha]
떨리지 막 떨려와
이제 나만 생각 날 거야
밤에 잠도 잘 못 잘 거야
점점 더 fall in love

[Chorus: Nancy, JooE]
Give it to you, my 눈눈눈눈눈눈 눈빛
쏟아지는 my to-to-to-to-to-to-touch
하나뿐인 my lo-lo-lo-lo-love, my lover
머리부터 뿜뿜
내 발끝까지 뿜뿜 뿜뿜 어!


[Bridge: Yeonwoo]
우, 너만 보면 너만 보면
가슴이 뿜뿜뿜뿜 (뿜뿜뿜뿜)
우, 자꾸 봐도, 자꾸 봐도
가슴이 쿵쿵쿵쿵 (뿜뿜뿜뿜)

[Chorus: Nancy, JooE]
Give it to you, my 눈눈눈눈눈눈 눈빛
쏟아지는 my to-to-to-to-to-to-touch
하나뿐인 my lo-lo-lo-lo-love, my lover
머리부터 뿜뿜
내 발끝까지 뿜뿜 뿜뿜 어!


[Post-Chorus: All]
Just feel it, 뿜뿜
네 앞에서 난 뿜뿜
네게 줄게 뿜뿜 뿜뿜 어! (Yeah, 뿜뿜)

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
지금 bây giờ

sound
무슨

sound
여기 ở đây

sound
어떻게 như thế nào

sound
가슴 ngực

sound
무릎 đầu gối

sound
어깨 vai

sound
머리 đầu

sound
사정 lý do riêng, việc riêng

필요 Sự cần thiết

sound
마음 Tấm lòng

sound
까지 Cho đến, cho tới

sound
자꾸 Thường xuyên

sound
생각 Suy nghĩ

sound
이제 giờ đây, từ giờ trở đi

sound
부터 từ

sound

Để lại một bình luận