VIDEO TRƯỚC

NHẠC HÀN Chuột Yêu Gạo -- Khởi my và kery khánh
2:07

VIDEO Sau

NHẠC HÀN 버스커 버스커 --- 벚꽃 엔딩
4:52
긱스 릴보이 소유(SoYou) X 정기고(JunggiGo)

가끔씩 나도 모르게 짜증이나 너를 향한 맘은 변하지 않았는데
혹시 내가 이상한 걸까 혼자 힘들게 지내 고 있었어

텅 빈 방 혼자 멍하니 뒤척이다 티비에는 어제 본 것 같은 드라마
잠이 들까지 한번도 울리지 않는 핸드폰을 들고

요즘 따라 내 거인 듯 내 거 아닌 내 거 같은 너
거인 듯 네 거 아닌 네 거 같은 나
이게 무슨 사이인 건지 사실 헷갈려 무뚝뚝하게 굴지마
연인인 듯 연인 아닌 연인 같은 너 나만 볼 듯 애매하게 날 대하는 너
때로친구 같다는 말이 괜히 요즘 난 듣기 싫어졌어

매일 아침 너의 문자에 눈을 뜨고 하루 끝에는 네 목소리에 잠들고파
주말에는 많은 사람에서 보란 듯이 널 끌어 안고 싶어

요즘 따라 내 거인 듯 내 거 아닌 내 거 같은 너
거인 듯 네 거 아닌 네 거 같은 나
때로친구 같다는 말이 괜히 요즘 난 듣기 싫어졌어

요즘별로야 너 별로야 나 근데 난 너뿐이야 난 너뿐이야
분명하게 내게 선을 그어줘 자꾸 뒤로 빼지 말고 날 사랑한다 고백해 줘 (yeah, OK)

여전히 친구인척 또 연인인척 행동하는 모습전부다 돌이켜
생각수록 너의 진심이 더 궁금해지는 걸 girl
You're so ambiguous 난 못해 무엇도 아니 어쩌면 기적을 바라지 lotto
확실표현을 원하 지만 너의 미소표정에 잊어버리지 난

요즘 따라 내 거인 듯 내 거 아닌 내 거 같은 너
거인 듯 네 거 아닌 네 거 같은 나
순진한 척 웃 지만 말고 그만 좀 해 너 솔직하게 좀 굴어
네 맘 속에 날 놔두고 한 눈 팔지 마 너 야말로 다 알 면서 딴청 피우지 마
피곤하게 힘 빼지 말고 어서 말해줘 사

Check
Từ
Nghĩa
Audio
친구 bạn, bạn bè

sound
무엇 cái gì

sound
주말 cuối tuần

sound
무슨

sound
사람 người (ᄉ...)

sound
아침 sáng (아...)

sound
사이 giữa

sound
소리 âm thanh, tiếng

sound
가끔 thỉnh thoảng

sound
혼자 một mình

sound
사랑 tình yêu

sound
모습 dáng vẻ

sound
혹시 lỡ đâu, nhỡ đâu

sound
드라마 phim truyền hình, drama

때로 đôi khi, thỉnh thoảng

표정 biểu cảm, nét mặt

sound
전부 toàn bộ

sound
고백 việc cáo bạch, tỏ tình, lý giải

구인 tuyển người

구인 tuyển người

기적 Kì tích

sound
표현 Biểu cảm, biểu hiện

sound
하루 Trong một ngày

sound
매일 Mỗi ngày

sound
요즘 Dạo này

sound
행동 Hành động ( 행동하다 )

sound
여전히 Vẫn như trước đây

sound
자꾸 Thường xuyên

sound
괜히 một cách vô ích

sound
생각 Suy nghĩ

sound
어제 Hôm qua

sound
확실 sự xác thực, sự chắc chắn

sound
사실 sự thật

sound
궁금 tò mò

sound
이상 trạng thái bất thường

sound
분명 phân minh

진심 tận tâm

거인 cự nhân ( người khổng lồ

연인 luyến nhân (người yêu)

문자 chữ viết

미소 nụ cười mỉm

별로 không lắm

어쩌면 không biết liệu

모르게 vô tình/không cho ai đó biết

해지 hư, rách

근데 À mà

그만 đến mức đó, đến chừng đó

짜증 Bực bội, bực tức.#Cha chúng nó, bực vãi

피곤 Sự mệt mỏi

핸드폰 Điện thoại cầm tay

애매 không rõ ràng, mập mờ

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 뿐이다 chỉ
2 야말로 Trợ từ (tiểu từ) thể hiện ý nghĩa nhấn mạnh xác nhận.
3 에서 Ở, tại, từ
4 지만 Nhưng, nhưng mà
5 고 싶다 Muốn
6 면서 trong khi
7 까지 cho đến, cho tới
8 것 같다 phỏng đoán
9 는데 nhưng, tuy nhiên, vậy mà, mặc dù
10 끝에 cuối cùng, kết cục
11 수록 càng…, càng…
12 trong khi
13 보다 hơn

Để lại một bình luận