VIDEO TRƯỚC

NHẠC HÀN 다비치 - 오늘따라 보고 싶어서 그래
6:34

VIDEO Sau

NHẠC HÀN 제이세라 - 혼자왔어요
3:47
된장찌개를 좋아해 -박정은

가슴 아픈건 그대 때문이죠
이런 내가 밉진 않은 가요
나 뒤돌아서는 그대 모습
너무나 낯설어 자꾸 눈물이 나 네요


이제는 다 소용 없다 말해도
기억 너머 멀어지던 넌
자꾸 날 찾아와
그대


된장 찌개를 좋아해
김치 찌개를 좋아해
대가 좋아하던 모든게 잊혀지지 않아
흔한 사랑 마디
끝내 전할 수 없는 거겠죠
대가 없이 텅 빈 내 삶을
어떤 누구 위로할 수 없죠


늘 힘든 하루 마지막 항상
그리움에 묻혀버린 이름
또 나도 모르게 흘러내리죠
눈물들을 나 이제 어떡하나요


이제 다 남남이란걸 알 지만
기억 너머 아련하게도
자꾸 날 찾아와
그대


된장 찌개를 좋아해
김치 찌개를 좋아해
대가 좋아하던 모든게 잊혀지지 않아
흔한 사랑 마디
끝내 전할 수 없는 거겠죠
대가 없이 텅 빈 내 삶을
어떤 누구 위로할 수 없죠


나 이렇게 여기 서있겠다고
끝도 없을 그리움 
나는 너무잘 알고있어
날 볼 수 없어도


나를 사랑했었나요
그럼 이러지 말아요


대가 좋아하던 모든게 잊혀지지 않아
흔한 사랑 마디
끝내 전할 수 없는 거겠죠
대가 없이 텅 빈 내 삶을
어떤 누구 위로할 수 없죠


함께 할 수 없죠

-----------------
된장 찌개를 좋아해
박정은

Check
Từ
Nghĩa
Audio
이름 tên

sound
없다 không có

sound
누구 ai

sound
어떤 thế nào

sound
김치 kim chi

된장찌개 canh tương, canh Doen-jang

sound
김치찌개 canh kim chi

여기 ở đây

sound
항상 luôn luôn (ᄒ...)

가슴 ngực

sound
그럼 vậy thì, thế thì (2 từ)

사랑 tình yêu

sound
모습 dáng vẻ

sound
김치찌개 canh kim chi

흔하다 nhiều, phong phú, thừa thãi

눈물 Nước mắt

sound
마지막 Cuối cùng

sound
기억 Nhớ, trí nhớ

sound
모든 Tất cả

sound
하루 Trong một ngày

sound
자꾸 Thường xuyên

sound
끝내 nhất định, kết cục

sound
김치찌개 canh kimchi

sound
이제 giờ đây, từ giờ trở đi

sound
너무 quá

sound
함께 cùng nhau

sound
한마디 lời tóm gọn

sound
대가 ...

전하다 truyền đạt/chuyển đi

너무나 quá (nhấn mạnh)

위로하다 an ủi

제하다 trừ

모르게 vô tình/không cho ai đó biết

찌개 món hầm

가요 dân ca

이런 Như thế này

마디 Lời. Lời nói của martin

그대 Như 그분 nhưng ít trang trọng hơn, (đại từ nhân xưng ngôi thứ 2 số ít) anh, chị, mày, ngươi.

너머 Phía bên kia, vượt qua

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 지만 Nhưng, nhưng mà
2 네요 Cảm thán

Để lại một bình luận