VIDEO TRƯỚC

NHẠC HÀN 긱스 릴보이 소유(SoYou) X 정기고(JunggiGo)
4:33

VIDEO Sau

NHẠC HÀN Bài hát : 이 사랑
3:48
버스커 버스커 --- 벚꽃 엔딩

그대그대그대그대그대

오늘우리 같이 걸어요 이 거리를
밤에 들려오는 자장노래 어떤가요 (oh yeah)
몰랐그대와 단 둘이 손 잡고
수 없는 이 떨림과 둘이 걸어요

바람 휘날리며
흩날리는 벚꽃 잎이
울려 퍼질 이 거리를
둘이 걸어요

바람 휘날리며
흩날리는 벚꽃 잎이
울려 퍼질 이 거리를
둘이 걸어요 (Oh yeah)

그대우리 이제 손 잡아요 이 거리에
마침 들려오는 사랑 노래 어떤가요 (oh yeah)
사랑하는 그대와 단둘이 손잡고
수 없는 이 거리를 둘이 걸어요

바람 휘날리며
흩날리는 벚꽃 잎이
울려 퍼질 이 거리를
둘이 걸어요

바람 휘날리며
흩날리는 벚꽃 잎이
울려 퍼질 이 거리를
둘이 걸어요

바람 불면 울렁이는 기분 탓에 나도 모르게
바람 불면 저편에서 그대여 니 모습자꾸 겹쳐
오 또 울렁이는 기분 탓에 나도 모르게
바람 불면 저편에서 그대여 니 모습자꾸 겹쳐

사랑하는 연인들이 많군요수 없는 친구들이 많아요
흩날리는 벚꽃 잎이 많군요 좋아요

바람 휘날리며
흩날리는 벚꽃 잎이
울려 퍼질 이 거리를
둘이 걸어요

바람 휘날리며
흩날리는 벚꽃 잎이
울려 퍼질 이 거리를
둘이 걸어요 (oh yeah)

그대그대그대그대그대

Check
Từ
Nghĩa
Audio
친구 bạn, bạn bè

sound
노래 bài hát

sound
오늘 hôm nay

sound
어떤 thế nào

sound
기분 khí thế, tâm trạng

sound
사랑 tình yêu

sound
모습 dáng vẻ

sound
바람 Gió

sound
자꾸 Thường xuyên

sound
우리 Chúng ta, chúng tôi

sound
이제 giờ đây, từ giờ trở đi

sound
자장 từ trường

연인 luyến nhân (người yêu)

불면 bất miên ( mất ngủ)

같이 cùng (ㄱ)

모르게 vô tình/không cho ai đó biết

가요 dân ca

마침 vừa may, đúng lúc

그대 Như 그분 nhưng ít trang trọng hơn, (đại từ nhân xưng ngôi thứ 2 số ít) anh, chị, mày, ngươi.

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 에서 Ở, tại, từ
2 Xem chi tiết
3 군요 cảm thán
4 탓에 dùng để đổ lỗi, nêu ra lý do, nguyên nhân, căn nguyên, biện hộ, quy trách nhiệm cho một tình huống không tốt nào đó
5 수 없다 không thể

Để lại một bình luận