VIDEO TRƯỚC

NHẠC HÀN 오랜 날 오랜 밤
4:46

VIDEO Sau

NHẠC HÀN Chuột Yêu Gạo -- Khởi my và kery khánh
2:07
어디에도 -- 엠씨더맥스

차가워진 눈빛을 바라보며
이별의 말을 전해 들어요
아무 의미 없던 노래 가사
아프게 귓가에 맴돌아요

다시 겨울시작되듯이
흩어지는 눈 사이
그대 내 맘에 쌓여만 가네

떠나지 말라는
그런 말도 하지 못 하고
고개를 떨구던 뒷모습

그대 내게 오지 말아요
두 번 다시 이런 사랑하지 마요
그댈 추억하기보단 기다리는 게
부서진 내 맘이 더 아파 와
다시 누군가를 만나서
결국 우리 사랑 지워내도
행복했던 것만 기억에 남아
나를 천천히 잊어주기를

아무것도 마음대로 안 돼요
아픔그저 나를 따라와
밤새 도록 커져 버린 그리움
언제익숙해져 가나요

많은 날들이 떠오르 네요
우리가 나눴던 날들
애써 감추고 돌아서 네요

떠나지 말라는
그런 말도 하지 못 하고
고개를 떨구던 뒷모습

그대 내게 오지 말아요
두 번 다시 이런 사랑하지 마요
그댈 추억하기보단 기다리는 게
부서진 내 맘이 더 아파 와
다시 누군가를 만나서
결국 우리 사랑 지워내도
행복했던 것만 기억에 남아
나를 천천히 잊어주기를

부를 수도 없이 멀어진 그대가

지나치는 바람에도 목이 메어와
어디에도 그대가 살아서
우린 사랑하면 안 돼요
다가갈수록 미워지니까
행복했던 것만 기억에 남아
나를 천천히 잊어가기를

사랑했던

Check
Từ
Nghĩa
Audio
어디 ở đâu

sound
언제 khi nào, bao giờ

노래 bài hát

sound
사이 giữa

sound
겨울 mùa đông

추억 kỷ niệm, ký ức

다리 chân

sound
사랑 tình yêu

sound
모습 dáng vẻ

sound
수도 thủ đô

sound
마음대로 tuỳ ý, tự do, theo ý mình

가사 công việc nhà

이별 sự chia ly

sound
가사 lời (thơ, bài hát)

마음 Tấm lòng

sound
익숙 Quen, thành thạo

sound
행복 Hạnh phúc

sound
기억 Nhớ, trí nhớ

sound
바람 Gió

sound
애써 Cố gắng hết sức

sound
그저 Luôn luôn, lúc nào cũng, không ngớt

sound
우리 Chúng ta, chúng tôi

sound
의미 ý nghĩa, nghĩa

sound
다시 lại, lần nữa

sound
고개 cổ, gáy

sound
시작 bắt đầu

sound
아픔 đau đớn

sound
결국 kết cục

sound

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 다가 Cấu trúc thể hiện sau khi thực hiện hành động nào đó rồi lấy kết quả của hành động đó thực hiện tiếp hành động mà vế sau diễn đạt.
2 네요 Cảm thán
3 도록 để cho/để"

Để lại một bình luận