VIDEO Sau

NHẠC HÀN 어디에도 -- 엠씨더맥스
5:43
오랜 날 오랜 밤

별 하나 있고
너 하나 있는
그곳이 내 오랜 밤이었어
사랑해란 말이 머뭇거리어
거짓은 없었어

넌 화나 있고
참 조용했던
그곳이 내 오랜 밤이었어
어둠에서도 잠 이루지 못해
흐느껴오는 너의 목소리

그대 곁이면
그저 곁에서만 있어도
행복했단 걸
사실까지 나쁘게
추억 말아요

오랜 날
오랜 밤 동안
정말 사랑했어요
어쩔 수 없었다는 건
말도 안 될 거라 생각하겠 지만

밉게 날
기억하지는 말아줄래요
아직도 잘 모르겠어
당신흔적
지울 수 없이 소중

잘 자요 안녕
그 말 끝으로
흐른 시간은 오랜 날 같았어
우린 서로에게 깊어져 있었고
난 그게 두려워

가만있고
나도 그러했던
순간우리 오랜 날
함께시간
아무런 의미도 없듯이
추억만 하게 하겠죠

그대 곁이면
그저 곁에서만 있어도
보고 싶고 또 행복했어
그건 진심이었소

오랜 날
오랜 밤 동안
정말 사랑했어요
어쩔 수 없었다는 건
말도 안 될 거라 생각하겠 지만

밉게 날
기억하지는 말아줄래요
아직도 잘 모르겠어
당신흔적
지울 수 없이 소중

하늘이 참 뿌옇고
맘을 다잡아야 하죠
이젠 마지막소리
마지막 안녕

밉게 날
기억하지는 말아줄래요
아직도 잘 모르겠어
당신흔적
지울 수 없이 소중

[English translation:]

Just one star
And you
That place was my long night
Though I hesitated to say I love you
There was no lie

You were angry
And so quiet
That place was my long night
Even in the darkness, I couldn't sleep
Because of your crying voice

If I was next to you
Just by being next to you
I was happy
Don't take even that truth
And make it into a bad memory

For long days
And long nights
I really loved you
Although I thought that having no choice
Wouldn't make any sense

Please don't remember me
As someone hateful
I still don't really know
I still can't erase the traces of you
It's so precious

Good night, good bye
The time after those words
Felt like a long day
We grew deep into each other
I was afraid of that

You stayed still
And I did too
That was our long day
Times we spent together
As if they meant nothing
Just became a memory

If I was next to you
Just by being next to you
I missed you and I was happy
I really mean that

For long days
And long nights
I really loved you
Although I thought that having no choice
Wouldn't make any sense

Please don't remember me
As someone hateful

Check
Từ
Nghĩa
Audio
추억 kỷ niệm, ký ức

소리 âm thanh, tiếng

sound
사랑 tình yêu

sound
동안 trong suốt (chỉ thời gian)

sound
거짓 nói dối, bịa đặt

sound
하늘 Bầu trời

sound
행복 Hạnh phúc

sound
순간 Khoảnh khắc

sound
소중 Qúy trọng

sound
흔적 Dấu vết

sound
마지막 Cuối cùng

sound
기억 Nhớ, trí nhớ

sound
시간 Thời gian

sound
아직 Cho đến bây giờ vẫn chưa

sound
그저 Luôn luôn, lúc nào cũng, không ngớt

sound
생각 Suy nghĩ

sound
우리 Chúng ta, chúng tôi

sound
정말 thật sự, thực sự

sound
의미 ý nghĩa, nghĩa

sound
함께 cùng nhau

sound
사실 sự thật

sound
서로 cùng nhau, với nhau

sound
보고 báo cáo

진심 tận tâm

목소리 giọng nói (nói về âm thanh)

어둠 bóng tối

아직도 vẫn (đáng lẽ đã xong)

곁에 bên cạnh (mang ý cảm xúc)

아무런 bất cứ (đi với câu phủ định)

리어 Rear

당신 you (Formal)

그대 Như 그분 nhưng ít trang trọng hơn, (đại từ nhân xưng ngôi thứ 2 số ít) anh, chị, mày, ngươi.

가만 Im lặng, không động đậy

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 에서 Ở, tại, từ
2 지만 Nhưng, nhưng mà
3 지 못하다 không được
4 까지 cho đến, cho tới
5 래요 Cấu trúc này được dùng khi truyền đạt lại yêu cầu hay mệnh lệnh của người nào đó
6 수 없다 không thể
7 보다 hơn

Để lại một bình luận