VIDEO TRƯỚC

1theK (원더케이) [MV] HONG JIN YOUNG(홍진영) _ Boogie Man(부기맨)
3:18

VIDEO Sau

NHẠC HÀN 아이유(IU) - 너의 의미
3:15
홍진영 사랑의 배터리 YouTube

나를 사랑으로 채워줘요
사랑배터리가 다 됐나
당신 없인 못살아 정말 나는 못살아
당신은 나의 배터리

얼짱이 아니라도 좋아요
몸짱이 아니라도 좋아요
나만을 위해 줄 당신바로 내겐 짱이랍니다

한번 더 나를 안아주세요
가슴이 터지 도록아주세요
사랑의 약발이 떨어졌나
당신필요해요

나를 사랑으로 채워줘요
사랑배터리가 다 됐나
당신 없인 못살아 정말 나는 못살아
당신은 나의 배터리

내겐 당신만이 전부에요
당신너무 좋아 완전 좋아요
하나뿐인 내사랑 둘도 없는 내사랑
당신이 짱이랍니다

사랑가득 넣어주세요
가슴에 넘치 도록 넣어주세요
사랑의 약발이 떨어졌나
지금 외로워요

나를 사랑으로 채워줘요
사랑배터리가 다 됐나
당신 없인 못살아 정말 나는 못살아
당신은 나의 배터리

내겐 당신만이 전부에요
당신너무 좋아 완전 좋아요
하나뿐인 내사랑 둘도 없는 내사랑
당신이 짱이랍니다

무리 힘든 날에도
당신만 있다면
힘들지 않아 나는 슬프지 않아
당신 곁이라면

내겐 당신만이 전부에요
당신너무 좋아 완전 좋아요
하나뿐인 내사랑 둘도 없는 내사랑
당신이 짱이랍니다

당신이 짱이랍니다
당신이 짱이랍니다

사랑배터리

Check
Từ
Nghĩa
Audio
아주 rất

sound
지금 bây giờ

sound
라면 mì gói

sound
가슴 ngực

sound
사랑 tình yêu

sound
배터리 pin, ắc quy

sound
전부 toàn bộ

sound
필요 Sự cần thiết

sound
아무리 Cho dù

sound
가득 đầy, tràn đầy

sound
정말 thật sự, thực sự

sound
너무 quá

sound
바로 ngay thẳng, đúng đắn

sound
무리 bầy/đàn

당신 you (Formal)

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 세요 Hãy
2 도록 để cho/để"
3 다면 NẾU
4 보다 hơn

Để lại một bình luận