VIDEO TRƯỚC

SBS Người tài xế trở người giảng viên đã nhiễm corona... Ít nhất 143 người đã nên xe của ông.
2:01

VIDEO Sau

tvN D STORY 친구가 내 남친을 극혐한다 [소녀의 세계] EP.07
13:59
휘파람

그대 떠난 여기 노을진 산마루턱엔     Dưới ánh hoàng hôn ấy, nơi đỉnh núi em đã bỏ tôi lại

아직도 그대 향기가 남아서 이렇게 서있오    Dường như vẫn còn đó mùi hương của em

나를 두고 가면 얼마 멀리 가려고     Em sẽ đi được bao xa khi bỏ lại tôi như vậy?

oi렇게 가고 싶어서 나를 졸랐나    Em thực sự muốn ra đi mà van xin tôi đến thế sao?

대여 나의 어린애    Đứa trẻ của tôi.

그대는 휘파람 휘이히     Tiếng huýt sáo của em cứ vang vọng mãi

불며 떠나가 버렸네    Rồi em cũng rời đi cùng tiếng huýt sáo ấy

대여 나의 장미여    Đóa hồng của tôi.

사랑하는 그대 내곁을 떠나갈적엔     Tình yêu của tôi, người đã không còn bên

그래도 섭섭했었나      Phải chăng em cảm thấy buồn nên đã rơi lệ khi gặp lại tôi?

나를 보며 눈물흘리다      Giờ em lại muốn tôi nắm lấy tay em và nói em đồng ý

두 손잡고 고개 끄덕여 달라 하기에     Nhưng tôi chẳng còn muốn như thế.

그렇게 하기 싫어서 나도었네    Tôi đã đau lòng đến phát khó

대여 나의 어린애Đứa     trẻ của tôi.

그대는 휘파람 휘이히    Tiếng huýt sáo của em cứ vang vọng mã

불며 떠나가 버렸네     Rồi em cũng rời đi cùng tiếng huýt sáo ấy

대여 나의 장미여     Đóa hồng của tôi.

대여 나의 어린애      Đứa trẻ của tôi

그대는 휘파람 휘이히     Tiếng huýt sáo của em cứ vang vọng mãi

불며 떠나가 버렸네     Rồi em cũng rời đi cùng tiếng huýt sáo ấy

대여 나의 장미여     Đóa hồng của tôi

대여 나의 어린애     Đứa trẻ của tôi.

그대는 휘파람…   Tiếng huýt sáo của em cứ vang vọng mãi

 

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
여기 ở đây

sound
장미 hoa hồng

눈물 Nước mắt

sound
향기 Mùi hương

sound
얼마나 Bao nhiêu

sound
고개 cổ, gáy

sound
얼마 bao lâu,bao nhiêu

sound
가면 ...

: 우리: Chúng ta

대하다 gặp mặt( để họp)

멀리 xa

가하다 tăng thêm, cộng vào, đúng, tốt

그대 Như 그분 nhưng ít trang trọng hơn, (đại từ nhân xưng ngôi thứ 2 số ít) anh, chị, mày, ngươi.

어린애 Trẻ con, đứa bé ít tuổi

Để lại một bình luận