VIDEO TRƯỚC

PHIM HÀN Tập 8 : 맛 좀 보실래요
3:34

VIDEO Sau

SBS Mới 30 - 4 - 2020 : Trong một khoảnh khắc , khoi đen lan rộng....
1:59
Bài hát 시작 - 가호

Vừa nghe nhạc vừa học tiếng hàn nhé ㅋㅋ.

Bài này mình rất thích giai điệu mạnh mẽ và rất ý nghĩa.

Các bạn nên nghe 1 lần.

  1. Xem các từ vựng, ngữ pháp trong bài.
  2. Lưu từ vựng để học.
  3. Rồi nghe lại 2,3 lần

새로운 시작은 늘 설레게 하지
모든 걸 이겨낼 것처럼
시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼
앞질러 가고 싶어 하지

그어 놓은 선을 넘어
마다 삶을 향해
때론 원망도 하겠지
그 선을 먼저 넘지 말라고

I can fly the sky
Never gonna stay
내가 지쳐 쓰러질까진
어떤 이유
어떤 변명
지금 내겐 용기필요

빛나지 않아도 내 꿈을 응원
마지막을 가질 테니
부러진 것처럼 한 발로 뛰어도
난 나의 길을 갈 테니까

지금 나를 위한 약속
멈추지 않겠다고
또 하나를 앞지르면
곧 너의 뒤를 따라잡겠지

원하대로
다 가질 거야
그게 바로 내 꿈일 테니까
변한 건 없어
버티고 버텨
내 꿈은 더 단단해질 테니
다시 시작
Ah-ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah-ah-ah…


 

Check
Từ
Nghĩa
Audio
시계 đồng hồ

sound
지금 bây giờ

sound
어떤 thế nào

sound
약속 cuộc hẹn

sound
먼저 Trước hết/ Đầu tiên

sound
응원 cổ vũ

sound
마다 mỗi

용기 dũng khí, dụng cụ

sound
필요 Sự cần thiết

sound
이유 Lý do

sound
마지막 Cuối cùng

sound
시간 Thời gian

sound
처럼 như, giống như

sound
모든 Tất cả

sound
다시 lại, lần nữa

sound
바로 ngay thẳng, đúng đắn

sound
시작 bắt đầu

sound
유도 dụ đạo ( sự hướng dẫn

ㅋㅋ : Kaka

변명 việc thanh minh

대로 như

sound
위한 để

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 테니까 Cấu trúc nhấn mạnh điều kiện đối với vế sau và thể hiện ý định của người nói đối với vế trước.
2 고 싶다 Muốn
3 다고 Cách nói gián tiếp trong tiếng hàn
4 trong khi

Để lại một bình luận