VIDEO TRƯỚC

NHẠC HÀN Bài hát : 그때 그 아인
4:44

VIDEO Sau

NHẠC HÀN Bài hát : Sweet Night
3:29
Bài hát : 시작

새로운 시작은 늘 설레게 하지     Một khởi đầu mới luôn thú vị  
모든 걸 이겨낼 것처럼       Như thể tôi có thể vượt qua mọi thứ
시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼     Giống như một bàn tay theo thời gian
앞질러 가고 싶어 하지         Tôi muốn đi trước

그어 놓은 선을 넘어    Vượt ra ngoài đường
마다 삶을 향해             Mỗi người hướng về cuộc sống
때론 원망도 하겠지      Đôi khi bạn sẽ trách
그 선을 먼저 넘지 말라고      Đừng vượt qua dòng đó trước

I can fly the sky      Tôi có thể bay trên bầu trời
Never gonna stay      Sẽ không bao giờ ở lại
내가 지쳐 쓰러질 때까진     Cho đến khi tôi kiệt sức
어떤 이유도      Vì bất kỳ lý do gì
어떤 변명도         Không có lý do
지금 내겐 용기필요해     Tôi cần can đảm

빛나지 않아도 내 꿈을 응원해     Ngay cả khi nó không tỏa sáng, hãy cổ vũ cho những giấc mơ của tôi
마지막을 가질 테니     Tôi sẽ có cái cuối cùng
부러진 것처럼 한 발로 뛰어도    Ngay cả khi tôi nhảy bằng một chân như thể bị gãy
난 나의 길을 갈 테니까    Tôi đang đi theo cách của tôi

지금 나를 위한 약속     Hứa cho tôi bây giờ
멈추지 않겠다고    Tôi sẽ không dừng lại
또 하나를 앞지르면    Nếu bạn vượt qua một cái khác
곧 너의 뒤를 따라잡겠지     Tôi sẽ sớm theo kịp bạn

원하 는 대로    Như bạn thích
다 가질 거야     Tôi sẽ có tất cả
그게 바로 내 꿈일 테니까     Đó sẽ là giấc mơ của tôi
변한 건 없어     Không có gì thay đổi
버티고 버텨    Giữ chặt
내 꿈은 더 단단해질 테니    Ước mơ của tôi sẽ khó hơn
다시 시작해     Bắt đầu lại
Ah-ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah-ah-ah…


 

Check
Từ
Nghĩa
Audio
시계 đồng hồ

sound
지금 bây giờ

sound
어떤 thế nào

sound
약속 cuộc hẹn

sound
먼저 Trước hết/ Đầu tiên

sound
응원 cổ vũ

sound
마다 mỗi

용기 dũng khí, dụng cụ

sound
필요 Sự cần thiết

sound
이유 Lý do

sound
마지막 Cuối cùng

sound
시간 Thời gian

sound
처럼 như, giống như

sound
모든 Tất cả

sound
다시 lại, lần nữa

sound
바로 ngay thẳng, đúng đắn

sound
시작 bắt đầu

sound

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 테니까 Cấu trúc nhấn mạnh điều kiện đối với vế sau và thể hiện ý định của người nói đối với vế trước.
2 는 대로 như, theo

Để lại một bình luận