VIDEO Sau

NHẠC HÀN Bài hát : 옥탑방 ------ 엔플라잉
3:34
Bài viết : all of my life 박원

너무 힘들어 삶에 치이고
되는 것도 없고
가족도 안 보이고 언제부턴가
나도 중요하지 않고
없진 않 지만많이 가져야
사랑도 이어갈 수 있는 이 세상에서
All of my life
You are all of my life

그러고 보면 나
너를 만나 참 많이 변했어
꿈이 생기고 네가 가진 꿈도
이뤄주고 싶었어 나 그러 려면
더 높은 곳에 올라가야만 했어
더 많은 것들을 가져야 가능했어

다 가질 때쯤
사랑보다 꿈이 더 커졌어

All of my life 내가 힘이 들 때
You are all of my life 네가 날 채웠는데
다른 어떤 걸로 나를 채워봐도

All of my life
You are all of my life
채워지지가 않아

그렇게 우리 바라왔고 간절했던 ...잖아
이젠 내방에 가득한데
나도 아무것도 없는 방 안에서 넌 혼자
이렇게 주저앉아 울 고 있었니

All of my life 넌 내 전부인데
모든 게 다 무슨 소용 있는데
어디선가 이 노랠 듣게 된다면
All of my life
All of my life
니 이야기가 맞아

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
많이 nhiều (...이)

sound
어디 ở đâu

sound
언제 khi nào, bao giờ

무슨

sound
어떤 thế nào

sound
혼자 một mình

sound
사랑 tình yêu

sound
전부 toàn bộ

sound
기고 sự cộng tác, sự viết bài gửi đăng báo

세상 Thế gian, cuộc đời

sound
모든 Tất cả

sound
가득 đầy, tràn đầy

sound
우리 Chúng ta, chúng tôi

sound
아무것도 bất cứ điều gì

sound
가능 tính khả thi, sự có khả năng

sound
너무 quá

sound
그렇게 như thế, như vậy

sound
가족 gia đình

sound
...잖아 ...còn gì

sound

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 지만 Nhưng, nhưng mà
2 려면 nếu muốn

Để lại một bình luận