VIDEO TRƯỚC

NHẠC HÀN 어디에도 -- 엠씨더맥스
5:43

VIDEO Sau

NHẠC HÀN 긱스 릴보이 소유(SoYou) X 정기고(JunggiGo)
4:33
Chuột Yêu Gạo -- Khởi my và kery khánh

고마워요 닿을듯 그대 옆에 있기에
Gô ma wuơ yô ta ưl đưt gư đe yo phê it ki ê


더는 내일이 나 두렵지 않죠
To nưn ne i ri na tu ryop ji an chyô


이별땜에 아픈건
Sa rang tte mê him đưn gon i byol tte mê a phưn gon


영화 속에만 있었으면해
Yong hoa sô gê man i sso ssư myon he


언제나 난 믿었죠 내 반쪽 그대라고
On jê na nan mi đot jyô ne ban jjôk kư đe ra gô


너무나 불안 했었나를
No mu na ik su khe so nưl bu ran he ssot ton na rưl


너무나 많이 울었나를
No mu na heng bô khe so ma ni u rot ton na rưl


말없이 안 아주었죠 이제는 하나죠
Ma rop si a na ju ơt jyô i jê nưn ha na jyô


보여요 그대맘 바라보기만 해도
Bô yo yô kư đe mam ba ra bô gi man he tô


사랑해요 말로는 다 못할 만큼
Sa rang he sa rang he yô mal lô nưn ta mô thal man khưm


알아요 그대 맘 아무 말도 안 해도
A ra yô kư đe mam a mu mal đô an he tô


사랑해요
Sa rang he sa rang he yô nun mu rưl i jưl man khưm sa rang he yô


혼자가 아니기에
Bin mul jô cha ye ppo yô hôn ja ga a ni gi ê


더는 어두움도 난 무섭지 않죠
To nưn o đu um đô nan mu sop ji an chyô


스쳐가는 연인은 가슴시린 얘기
Sư chyo ga nưn yo ni nưn ga sưm si rin ye gi nưn


소설 속에만 있었으면 해
Sô sol sô gê man i sso ssư myon he


언제나 날 믿었죠 내 반쪽 그대라고
On jê na nal mi đot jyô ne ban jjôk kư đe ra gô


너무나 불안했었나를
No mu na ik su khe so nưl bu ran he ssot ton na rưl


너무나 많이 울었나를
No mu na heng bô khe so ma ni u rot ton na rưl


말없이 안 아주었죠 이제는[이제는] 하나죠
Ma rop si a na ju ơt jyô i jê nưn [i jê nưn] ha na jyô


* 보여요 그대맘 바라보기만 해도
Bô yo yô kư đe mam ba ra bô gi man he đô


사랑해요 말로는 다 못할 만큼
Sa rang he sa rang he yô mal lô nưn ta mô thal man khưm


알아요 그대 맘 아무 말도 안 해도
A ra yô kư đe mam a mu mal đô an he đô


눈물을 잊을만큼
Sa rang he sa rang he yô nun mu rưl i jưl man khưmv


사랑해요
Sa rang he yô 

Check
Từ
Nghĩa
Audio
많이 nhiều (...이)

sound
영화 phim

언제 khi nào, bao giờ

아주 rất

sound
언제나 luôn luôn

sound
혼자 một mình

sound
가슴 ngực

sound
사랑 tình yêu

sound
이별 sự chia ly

sound
소설 tiểu thuyết

불안 Bất an

sound
눈물 Nước mắt

sound
고마워요 Cảm ơn ( một cách thân mật )

sound
사랑해요 Anh yêu em

sound
내일 Ngày mai

sound
이제 giờ đây, từ giờ trở đi

sound
너무 quá

sound
얘기 câu chuyện

sound
연인 luyến nhân (người yêu)

너무나 quá (nhấn mạnh)

보기 Ví dụ, mẫu

만큼 Đến mức

말없이 Yên lặng, không nói gì cả

그대 Như 그분 nhưng ít trang trọng hơn, (đại từ nhân xưng ngôi thứ 2 số ít) anh, chị, mày, ngươi.

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 Xem chi tiết
2 만 해도 Sử dụng cấu trúc này để đưa ra các ví dụ giải thích cho một hoàn cảnh hay tình huống được nói trước đó
3 으면 하다 muốn, mong muốn, hy vọng

Để lại một bình luận