Thời sự tiếng hàn Mùa mưa dài nhất được ghi nhận...Riêng tháng 8 có 36 người mất và 12 người mất tích.

Học tiếng hàn qua thời sự. Có file nghe và phân tích từ vựng, ngữ pháp trong các đoạn.

Giáo trình tổng hợp 6 th6-15 취업과 직장 생활

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 6 bài 15 취업과 직장 생활. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

Giáo trình tổng hợp 6 th6-14 현대사회의 문제

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 6 bài 14 현대사회의 문제. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

Giáo trình tổng hợp 6 th6-12 인간과 자연

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 6 bài 12 인간과 자연학. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng