VIDEO TRƯỚC

NHẠC HÀN Hong Jin Young (홍진영) - Ring Ring (따르릉)
3:22

VIDEO Sau

1theK (원더케이) [MV] HONG JIN YOUNG(홍진영) _ Thumb Up(엄지 척)
3:30
[MV] HONG JINYOUNG (홍진영) _ GOOD BYE (잘가라)

가라 나를 잊어라
이까짓 거 사랑 몇 번은 더 할 테니
...잖아 내가 뒤끝이 좀 짧아서
...잖아 내가 너 말고도 님이 많아서
난 싫어 간질간질 거리이별
이 맘 때쯤 때쯤 흐르는 눈물
할 만큼 ...잖아 미련...잖아
짠짠 짜잔 짠
가라 나를 잊어라
이까짓 거 사랑 몇 번은 더 할 테니
가라 돌아보지 말아라
여기서 난 안녕 멀리 안 나갈 테니
울지 마라 울지 마라 울지 마라
...잖아 내가 깔끔한 게 좋아서
혹시나 하는 맘에 하는 얘기인 거야
비라도 부슬부슬 오는 늦은 밤
술이 한 잔 두 잔 들어가는 밤
혀 꼬인 말투전화하지 마라
짠짠 짜잔 짠
가라 나를 잊어라
이까짓 거 사랑 몇 번은 더 할 테니
가라 돌아보지 말아라
여기서 난 안녕 멀리 안 나갈 테니
가라 나를 잊어라
이까짓 거 이별 몇 번은 더 할 테니
가라 돌아보지 말아라
여기서 난 안녕 멀리 안 나갈 테니
울지 마라 울지 마라 울지 마라

Check
Từ
Nghĩa
Audio
전화 điện thoại

sound
여기 ở đây

sound
전화 điện thoại

사랑 tình yêu

sound
혹시 lỡ đâu, nhỡ đâu

sound
말투 lời lẽ, cách nói chuyện

이별 sự chia ly

sound
미련 sự nuối tiếc, sự lưu luyến

눈물 Nước mắt

sound
얘기 câu chuyện

sound
거리 cự li

sound
...잖아 ...còn gì

sound
giỏi, một cách tốt

sound

Để lại một bình luận