VIDEO TRƯỚC

PHIM HÀN 제이세라 - 혼자왔어요
3:47

VIDEO Sau

SBS Người tài xế trở người giảng viên đã nhiễm corona... Ít nhất 143 người đã nên xe của ông.
2:01
[MV] ZICO(지코) _ Any song(아무노래)

왜들 그리 다운돼있어? 뭐가 문제야 say something
위기가 겁나 싸해 요새는 이런 게 유행인가
왜들 그리 재미없어? 아 그건 나도 마찬가지
Tell me what I got to do 급한 대로 블루투스 켜

아무 노래나 일단 틀어 아무거나 신나는 걸로
아무렇게나 춤춰 아무렇지 않아 보이게
아무 생각 하기 싫어 아무개로 살래 잠시
I'm sick and tired of my every day, keep it up 한 곡 더

아무 노래나 일단 틀어 아무렴 어때 it's so boring
아무래도 refresh가 시급한 듯해 쌓여가 스트레스가
배꼽 빠질 만큼만 폭소하고 싶은 날이야
What up my dawgs? 어디너희 올 때 병맥주랑 까까 몇 개 사 와 uh

클럽은 구미가 안 당겨 우리 거실로 빨랑 모여
외부인은 요령껏 차단 시켜 밤새 수다 떨 시간모자
누군 힘들어 죽겠고 누군 축제 괜히 싱숭생숭 I want my youth back
좀 전까지 왁자지껄 하다 한 명 두 명씩 자릴 떠

왜들 그리 다운돼있어? 뭐가 문제야 say something
위기가 겁나 싸해 요새는 이런 게 유행인가
왜들 그리 재미없어? 아 그건 나도 마찬가지
Tell me what I got to do 급한 대로 블루투스 켜

아무 노래나 일단 틀어 아무거나 신나는 걸로
아무렇게나 춤춰 아무렇지 않아 보이게
아무 생각 하기 싫어 아무개로 살래 잠시
I'm sick and tired of my every day, keep it up 한 곡 더

떠나질 못할 바엔
창밖은 쳐다도 안 봐
회까닥해서 추태를 부려도
No worries at all 이미지 왜 챙겨 그래 봤자 우리끼린데

Ooh 늦기 전에 막판 스퍼트 20대가 얼마 안 남았어
편한 옷으로 갈아입어 you look nice, get 'em high
얼핏 보면 그냥 코미디 이렇게 무해한 파티 처음이지?
만감이 교차하는 새벽 2시경 술잔과 감정이 소용돌이쳐

왜들 그리 다운돼있어? 뭐가 문제야 say something
위기가 겁나 싸해 요새는 이런 게 유행인가
왜들 그리 재미없어? 아 그건 나도 마찬가지
Tell me what I got to do 급한 대로 블루투스 켜

아무 노래나 일단 틀어 아무거나 신나는 걸로
아무렇게나 춤춰 아무렇지 않아 보이게
아무 생각 하기 싫어 아무개로 살래 잠시
I'm sick and tired of my every day, keep it up 한 곡 더

아무 노래나 일단

La-la-la, la-la-la, la-la-la-la
La-la-la, la-la-la, la-la-la-la

아무 노래 아무 노래 아무 노래나 틀어봐
아무 노래 아무 노래 아무 노래나 틀어봐
아무 노래 아무 노래 아무 노래나 틀어봐
아무 노래 아무 노래 아무 노래나 KOZ

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
어디 ở đâu

sound
노래 bài hát

sound
모자 mũ, nón

거실 phòng khách

축제 lễ hội

이미 đã, đã rồi, trước đây

sound
아무거나 bất cứ cái gì

이미지 hình ảnh, ấn tượng

sound
분위기 không khí, bầu không khí

다도 trà đạo

위기 nguy cấp, khủng hoảng

sound
시간 Thời gian

sound
까지 Cho đến, cho tới

sound
외부 Bên ngoài

뭐가 Cái gì

sound
잠시 Tạm thời

sound
괜히 một cách vô ích

sound
생각 Suy nghĩ

sound
우리 Chúng ta, chúng tôi

sound
문제 vấn đề

sound
새벽 bình minh, hừng đông

sound
처음 đầu tiên

sound
아무래도 dù sao đi nữa, dù gì đi nữa

sound
클럽 club

sound
그냥 cứ, chỉ

sound
차단 cắt đứt, đứt đoạn

sound
얼마 bao lâu,bao nhiêu

sound
너희 . các em, các bạn, các cậu

sound
giỏi, một cách tốt

sound
ngôi nhà

sound

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 봤자 có... thì cũng..., dù có... thì cũng…

Để lại một bình luận