VIDEO TRƯỚC

PHIM HÀN Tâp 5 맛 좀 보실래요 -
2:50

VIDEO Sau

PHIM HÀN Tập 6 : 맛 좀 보실래요
2:42
Tâp 7 맛 좀 보실래요

Tiêu đề : “결혼 안 했지?” 서하준, 전역자마자 찾아간 심이영

Check
Từ
Nghĩa
Audio
결혼 kết hôn

sound
전역 chuyển đơn vị (quân đội), xuất ngũ

sound

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 자마자 ngay sau khi, ngay khi, vừa…..là…

Để lại một bình luận