VIDEO TRƯỚC

PHIM HÀN Tập 6 : 맛 좀 보실래요
2:42

VIDEO Sau

NHẠC HÀN Bài hát 시작 - 가호
3:35
Tập 8 : 맛 좀 보실래요

Tiêu đề : [2회 예고] 심이영, 서하준에게 결국 붙잡히고 말까?!

Check
Từ
Nghĩa
Audio
예고 sự cảnh báo, sự báo trước

sound
결국 kết cục

sound

Để lại một bình luận