VIDEO TRƯỚC

NHẠC HÀN  Yêu Xa tập 2
5:17

VIDEO Sau

NHẠC HÀN [MV] Park Won(박원) _ My turn(내 차례) (Ending Again(또한번 엔딩)
2:43
Yêu xa tập 3

들어와도 다 이 어 으

벌써 해달이 지만 

보고지만 못 견딜 정도는 아니야

아 아 아 으

자 보세요

그냥 친구들이라 맥 전전하고 있었어 친구많이 하겠어

그냥 여자도 있는 것 같은데 사진 보니까 딱 김장 해야되나

긴장해 게 그냥 가족이야 가족 전혀 걱정필요 없어

d 가 훨씬 더 예뻐

직접 되는 사람은 없어 난 너무 불안하다

우리너무 예뻐서

사람들이 가 만나 될 텐데 게 편관 봤는데 내가 아까 아무나 받아 들지는

직접 되는 사람이 있다는 거 4

씨 씹

대충 문화자리에 앉으신 분

아저씨기억하 시 네요

과제 하시나요 4

그럼 이거

포트 도움많이 되더라구요

전 다 써는 씰 2 실내

감사합니다그래도 막막했는데

고마워요

없어 걱정 하지마 거짓말을 한다

걱정할까 두라 낼까 박

괜찮은 애써 만 너

그리고한국화는 9지구

다시다 만나면 되지

진짜로 아니

거짓말이야 야 뭐야

아까 놓고 끝나고도 뭐 뭐 약간

꼬꼬 아

멀었어 어 아니 지 약

얇다 다시 연락 할게

정원 여니까

내가 얼마 고 기다림 됐냐고

사람

주셨어

옆엔 한거

맞아 나무 사랑 얘기 0

03:31

아 아 loop 야망 사람

03:34

애가 초 앙금 너넨

자기전에 연락할게 음

기다릴게요

여보세요? 지식혹시 같이 저녁 먹을래요

저 암자 친구 있어요

멀리...잖아

멀리 따고

없어지는 건 아니니까요

바보가 된 것 같더라

다들 아는 아

다만 몰라 챠 친을

우리는 이날 전에 끝나버린 관계 랑 하 하

4 고집 말은

위한 거였는데

d 거짓말은 둑을 위한 거였어

으 널 좋아하 지만 지금 건데 혹시 있고 초

젖 이 치만

생각하 좀 없이 바

들어가서 데이

평범하지 않게 시작 된걸까

평범 하게 끔 넓다

우리 거장 들지 못하는 이유

Check
Từ
Nghĩa
Audio
한국 Hàn Quốc

sound
많이 nhiều (...이)

sound
친구 bạn, bạn bè

sound
지금 bây giờ

sound
그리고

sound
나무 cây

sound
사람 người (ᄉ...)

sound
있어요 Có (...) không ạ?

저녁 tối (ᄌ...)

sound
정원 vườn

여보세요 A lô?

전혀 hoàn toàn

sound
정도 mức độ, khoảng

sound
걱정 lo lắng

sound
얇다 mỏng

그럼 vậy thì, thế thì (2 từ)

사랑 tình yêu

sound
벌써 đã, rồi

sound
직접 trực tiếp

sound
혹시 lỡ đâu, nhỡ đâu

sound
연락 liên lạc

sound
거짓 nói dối, bịa đặt

sound
과제 bài tập

아무나 bất cứ ai

관계 quan hệ

sound
훨씬 vượt bậc, hơn hẳn

불안하다 bất an

sound
바보 chàng ngốc

필요 Sự cần thiết

sound
불안 Bất an

sound
이유 Lý do

sound
사진 Tấm ảnh

sound
기억 Nhớ, trí nhớ

sound
감사합니다 Cảm ơn ( Cách cảm ơn kính trọng, dùng khi người đối diện lớn tuổi hơn )

sound
고마워요 Cảm ơn ( một cách thân mật )

sound
애써 Cố gắng hết sức

sound
약간 hơi, chút ít, chút đỉnh

sound
지구 Trái đất

sound
생각 Suy nghĩ

sound
우리 Chúng ta, chúng tôi

sound
얼마나 Bao nhiêu

sound
자리 chỗ

sound
여자 con gái, phụ nữ

sound
다시 lại, lần nữa

sound
너무 quá

sound
긴장 căng thẳng

sound
얘기 câu chuyện

sound
그냥 cứ, chỉ

sound
가족 gia đình

sound
자기 mình, tự mình, bản thân mình

sound
실내 trong phòng, trong nhà

sound
문화 văn hóa

sound
진짜 thực sự, quả thật,

sound
얼마 bao lâu,bao nhiêu

sound
...잖아 ...còn gì

sound
그래도 dù như thế

sound
시작 bắt đầu

sound
평범 bình phàm

보고 báo cáo

지식 tri thức, trí thức

아저씨 chú (kêu người ngoài gia đình)

같이 cùng (ㄱ)

넓다 rộng

도움 sự giúp đỡ

아까 lúc nãy

멀리 xa

대충 chung chung/đại khái

다들 mọi người (nói về một nhóm người cụ thể)

위한 để

포트 port (cổng)

다만 chỉ duy nhất, tuy nhiên

여보세요? Alo

거짓말 Lời nói dối. Go cheat

고집 Sự ngoan cố, tính cố chấp

고도 độ cao

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 텐데 thì
2 세요 Hãy
3 지만 Nhưng, nhưng mà
4 까요 Nha, Nhé
5 네요 Cảm thán
6 것 같다 phỏng đoán
7 는데 nhưng, tuy nhiên, vậy mà, mặc dù
8 게요 hứa hẹn
9 고도 tương phản hoặc một đặc tính khác so với sự việc, cảm giác mà đã đề cập ở vế trước
10 래요 Cấu trúc này được dùng khi truyền đạt lại yêu cầu hay mệnh lệnh của người nào đó
11 trong khi
12 보다 hơn

Để lại một bình luận